İcra Modulü Genel Özellikler

Hızlı ve Otomatik İcra Takibi Süreçleri

Hansoft, icra takibinin tüm süreçlerini kendiliğinden hızlı ve otomatik olarak yürütür, sizi her zaman bir adım öne taşır.

Toplu Takip Başlatma ve Takip Hazırlama

XML dosyalarından toplu olarak veya UYAP'ta yer alan tüm takip türlerini program içinden hazırlayarak tek seferde başlatabilirsiniz.

Kesinleşme Süreci İzleme

Hansoft, tebligatlarınızı gönderdikten sonra bunları otomatik olarak sürekli kontrol eder ve takip kesinleşene kadar dosyanın peşini bırakmaz.


Yapay Zeka ile Malvarlığı Tespiti

Hansoft, borçluların malvarlıklarını ve değişimlerini otomatik olarak tespit eder ve sizi anında bilgilendirerek onay verirseniz buna ilişkin gerekli işlemleri yapar.

Anlık Malvarlığı Değişim Takibi

Borçluların malvarlıklarındaki değişimleri anlık olarak takip eder ve uygun işlemleri başlatır. Örneğin borçlu yeni bir işe girdiğinde bundan ilk siz haberdar olursunuz ve hacizde her zaman 1. sırada olursunuz.

Otomatik Tebligat Tespiti ve Takibi

Dosyalarınızdan gönderilen Ödeme Emri, Maaş Haczi, 103 Tebligatlarını otomatik olarak barkodlarıyla birlikte tespit eder ve akıbetini sorgulayarak sizi durumdan anlık olarak haberdar eder.


Tek Tuşla Haciz ve Tebligat Talepleri

Hansoft Yapay Zeka Sistemi sayesinde karmaşık Excel listeleriyle uğraşmadan tek tuşla haciz ve tebligat taleplerini gönderebilirsiniz. Program yaptığı analizler ile gönderilmesi gereken tüm talepleri sizin için belirler.

Haciz ve Tebligat Taleplerinin Akıbeti

Gönderilen haciz ve tebligat taleplerinin durumunu müdürlerin ret gerekçelerine kadar analiz eder ve buna göre yapılması gereken iş ve işlemleri kendisi belirler.

Call Center İş Takibi

Günlük ödeme sözü ve yeniden arama işlerini atayarak call center biriminizin performansını takip edebilirsiniz.


Personel Performans Takibi

Personellerinizin icra işlemleriyle ilgili performansını ayrıntılı olarak izlemenizi ve adliyede yapılan işlemlerden anlık olarak haberdar olmanızı sağlar.

Adliye İşlem Performansı

Hansoft'un barındırdığı kapsamlı raporlama sistemi sayesinde adliye işlemlerine ilişkin performansınızı ve karnenizi görebilirsiniz

Eksik İşlem Tespiti

Hansoftu kullanmaya başladığınızda program otomatik olarak hangi işlemlerin eksik yapıldığını, hangi tebligatlarınızın yerine ulaşmadığını kendiliğinden tespit eder ve yapılması gereken işlemi onayınız sonrası kendiliğinden tamamlar.


Ayrıntılı ve Uyapla Senkronize Takip Detayları

Program içinden hazırlanan yahut programa dışardan yüklenen takiplerin alacak bilgilerine ilişkin tüm bilgileri hem UYAP hesabına göre hem de program hesabına göre ayrı ayrı görüntüleyebilirsiniz.

Toplu Evrak İndirme ve Yazdırma

Dosyalarınızın Uyap'ta yer alan istediğiniz tüm evraklarını toplu bir şekilde bilgisayarınıza indirebilir ve aynı zamanda otomatik olarak program üzerinden yazdırabilirsiniz.

Otomatik Tebligat Sorgulama

Tebligatların durumunu otomatik olarak sorgular ve sonuçları raporlar. Ayrıca dosyalarınızda bulunan her türlü tebligatı, ait olduğu işlem ile bağlayarak kapsamlı bir analize tabi tutar


Mal Kaçıran Borçlu Tespiti

Örneğin bir dosyanızda borçlunun takip başlatıldığında aracı mevcutken sonradan bu aracını elden çıkarmışsa program sizi anında durumdan haberdar ederek Tasarrufun İptali Davası açabilmenizi sağlar.

Kullanıcı Yetkilendirme Sistemi

Hansoft içinden hangi kullanıcılarınızın hangi modullere erişebileceğini ayarlayabilir, kullanıcı erişim izinlerini kapsamlı bir şekilde düzenleyebilirsiniz.

Zaman Ayarlı İşlemler

Toplu sorgu veya Yapay Zeka Analiz işlemlerinin zamanlayıcı ile istediğiniz gün ve saatte otomatik olarak başlatılmasını sağlayabilirsiniz.